Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

 

Postanite član NVO Udruženja inovativnih nastavnika "Zbornica CG"

prist

KAKO POSTATI ČLAN NVO "ZBORNICA CG"?
Članom NVO Udruženja inovativnih nastavnika "Zbornica CG" postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine.
Članstvo novih članova bit će potvrđeno na prvoj sljedećoj Skupštini Udrženja inovativnih nastavnika "Zbornica CG".

ČLANSTVO:
Članstvo podrazumijeva aktivno učešće u projektima, radionicama, online kursevima, kao i zalaganje za realizaciju ciljeva Udruženja.
ČLANARINA:
Sva sredstva prikupljena od članarine biće upotrebljena isključivo za sprovođenje ciljeva Udruženja (kupovina domena, neophodnih sofvera, nadogradnji web aplikacija, potrebe štampe, organizovanje radionica i sl.)
Svi registrovani članovi NVO" Zbornica CG" dobijaju:  
*besplatne webinare
*materijale za održavanje sastanaka
*sve publikacije izrađene od strane Udruženja
*pravo učešća u projektima NVO "Zbornica CG"
Upravni odbor može člana, na osnovu njegovog priloženog zahtjeva, osloboditi plaćanja godišnje članarine.


Članarina na godišnjem nivou iznosi 10€.
NAPOMENA: Uplata članarine će se vršiti od 1. januara 2015. godine na broj žiro računa NVO "Zbornica CG". Broj računa će biti objavljen 1. januara 2015. g. na ovoj stranici i na duštvenoj mreži Edmodo.

 

Pristupnica

 

Pristupnica za učlanjivanje u Udruženje inovativnih nastavnika "Zbornica Crne Gore"

 

 

 

IZ STATUTA
Udruženja inovativnih nastavnika „ZBORNICA CRNE GORE”

ČLANSTVO

Član 34.

-          Član organizacije može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja "Zbornica CG" i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja "Zbornica CG" na osnovu preporuke jednog člana Udruženja.

-          Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja "Zbornica CG" većinom glasova.

-          Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice

-          O evidenciji članova Udruženja vodi se registar članova                                 

-          Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 35.

-          Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

-          Članstvo u Udruženju "Zbornica CG" prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju  nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

-          Inicijativu za isključenje iz Udruženja "Zbornica CG" može da podnese svaki član Udruženja.

-          Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 36.

Član ima pravo da:

-          ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja "Zbornica CG"

-          neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa organizacije bira i bude biran u organe Udruženja

-          bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja "Zbornica CG".

Član je obavezan da:

-          aktivno doprinosi na ostvarivanju ciljeva Udruženja "Zbornica CG"

-          učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja "Zbornica CG"

-          plaća članarinu 

-          obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor u vezi sa ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja "Zbornica CG".