Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

AMBASADORI ŠKOLE - transparentnost školskih

djelatnosti i unapređivanje međuškolske saradnje

 

internal communication

 

Opšti cilj  programa
Unaprijeđivanje saradnje škole na relaciji: roditelji, lokalna zajednica, nastavnici - kroz formiranje timova "Ambasadori škole" i edukacija nastavnika o načinima planske realizacije transparentnosti školskih aktivnosti
Specifični ciljevi programa

Edukacija nastavnika o načinu i značaju formiranja školskih timova "Ambasadori škole"
Upoznavanje nastavnika sa načinima sprovođenja raznih idejnih rješenja saradničke, motivacione, transparentne i preduzetničke podrške školama

Osposobljavanje nastavnika za sažeto i pravilno vođenje popratne dokumentacije sprovedenih aktivnosti u formatu portfolia
Jačanje međuškolske saradnje na nivou Crne Gore kroz kreiranje zajedničke mreže Ambasadora osnovnih škola Crne Gore
Jačanje saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju boljeg međusobnog informisanja i podržavanja
Aktivno uključivanje lokalne zajednice u školsku problematiku kroz sastanke, radionice, prezentacije i slično
Stvaranje bolje radne klime u školi kroz učenje principa poslovanja, planiranja, cjeloživotnog učenja, kodeksa ponašanja i poslovnog oblačenja
Uključivanje roditelja u realizaciju školskih projekata
Uključivanje lokalnih organizacija za podršku školi i njenim projektima
Afirmacija i motivacija rada učenika

Teme obuhvaćene

programom

 1. Uvod-značaj transparentnosti školskih aktivnosti i raznih oblika saradnje
 2. Načini formiranja timova "Ambasadori škole"
  1. Ciljevi i zadaci tima "Ambasadori škole"
  2. Planiranje rada timova na nivou aktiva
 3. Sprovođenje idejnih rješenja motivacione podrške
 4. Sprovođenje idejnih rješenja podrške transparentnosti
 5. Sprovođenje idejnih rješenja saradničke podrške
  1. Saradnja sa roditeljima
  2. Saradnja sa lokalnom zajednicom
 6. Sprovođenje idejnih rješenja preduzetničke podrške
 7. Vođenje popratne dokumentacije aktivnosti-portfolio aktivnosti
 8. Načini evaluacije rada "Ambasadora škole" i metode vrednovanja uspješnosti realizacije ciljeva
 9. Kreiranje mreže Ambasadora osnovnih škola Crne Gore
 10. Analiza rada i zaključci seminara

Cijena po učesniku

(dnevno) 

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -10 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 15 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 4 sedmice - 16 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

 

329

 

16 h

 

20 €

online 15 €

quote