Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Animacije i simulacije u nastavi prirodnih nauka

 

masses springs.v3

 

Opšti cilj  programa Sticanje vještina korišćenja novih tehnika animacija i simulacija u nastavi prirodnih nauka
Specifični ciljevi programa

Upoznavanje nastavnika sa edukativnim internet resursima animiranih interaktivnih prikaza za nastavu prirodnih nauka

Upoznavanje i osposobljavanje nastavnika za korišćenje Phet apleta namijenjenih za nastavu

Osposobljavanje nastavnika za izradu samostalnih animacija i simulacija

Edukacija nastavnika za sprovođenje istraživačkog oblika nastave

Stvaranje zajedničke baze interaktivnih nastavnih materijala

Teme obuhvaćene programom

1. Uvod - računarske animacije i simulacije u nastavi

1.1. Pojam i značaj animacija i simulacija

1.2. Korisni linkovi interaktivnih nastavnih materijala

2. PhET apleti - interaktivne simulacije

2.1 Prikaz PhET portala i načina pokretanja i preuzimanja apleta

2.2 Primjeri upotrebe PhET apleta u nastavi

2.3. Odabir PhET apleta i izrada popratnih dokumenata sa uputstvima

3. Zajednička baza radova (simulacije.weebly.com)

3.1. Upoznavanje sa sadržajem i načinom korišćenja web portala simulacije.weebly.com

3.2. Ugrađivanje apleta sa detaljnim opisom procesa na web portalu seminara

4. Program za samostalnu izradu animacija i simulacija - Physion - Physics Simulation Software

4.1. Upoznavanje sa preuzimanjem programa i osnovama rada

4.2. Samostalna izrada animacija i simulacija u programu Physion

Cijena po učesniku

(dnevno

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

44

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote