Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Nastava stranih jezika kroz stripove, digitalne priče i virtuelna okruženja

 

70fb822aeb061a4401c0e105ff2dfe0d world language classroom learn languages

 

Opšti cilj  programa Upoznati i osposobiti nastavnike za unaprijeđivanje nastave i poboljšanje motivacije učenika kroz integraciju stripova, i digitalnih priča u nastavnom procesu i prokazati mogućnosti virtuelnih okruženja 
Specifični ciljevi programa

Poboljšati motivaciju učenika
Omogućiti učenicima samostalno kreiranje kreativnih priča na stranim jezicima

Prikazati mogućnosti realizacije nastavnih sadržaja kroz izradu stripova, digitalnih priča i virtuelnih okruženja

Teme obuhvaćene programom

1. Uvod - Maštom kroz svijet stripova i digitalnih priča i značaj stripova i digitalnih priča u učenju stranog jezika

2. Uloga učenika i nastavnika u kreiranju digitalnih priča

3. Web alati za izradu stripova i digitalnih priča

4. Kreiranje stripova i digitalnih priča web alatima Storyjumper, Make Beliefs Comix, My Storymaker, Dvolver i Zimmer Twins

5. Kreiranje video priča web alatima Animoto i Movie Maker

6. Prikazi i upoznavanje okruženja virtuelnih šetnji i panorama

7. Internet resursi virtuelnih učionica za nastavu

Cijena po učesniku

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

31

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote