Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

OneNote bilježnica za dnevne pripreme, planove i materijale nastavnika

 

Office OneNote 2010

 

Opšti cilj  programa Osposobljavanje nastavnika za izradu dnevnih priprema, nastavnih planova i sortiranje nastavnih materijala u OneNote programu
Specifični ciljevi programa

Osposobljavanje nastavnika za rad u programu OneNote i organizovano vođenje bilješki

Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima zajedničkog rada i dijeljenja OneNote bilježnica

Poboljšanje organizovanog vođenja nastavničke administracije

Teme obuhvaćene programom

1. Uvod - prikaz mogućnosti programa i primjera organizovanog vođenja nastavničke dokumentacije kroz OneNote bilježnice

2. Upoznavanje sa osnovama rada u programu Microsoft OneNote (pokretanje programa, kreiranje nove bilježnice, kreiranje novih sekcija i stranica)

3. Unos i oblikovanje sadržaja stranica u bilježnici OneNote programa

4. Unos dokumenata, datoteka, fotografija i linkova na stranicama OneNote bilježnice

5. Dodavanje i reprodukcija audio i video klipova

6. Direktan unos web sadržaja u OneNote bilježnicu

7. Spremanje bilježnice u raznim formatima

Cijena po učesniku

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

92

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote