Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Edmodo - obrazovna društena mreža kao platforma za saradničko učenje

 

gifpal 20150313210002

 

Opšti cilj  programa Upoznavanje sa mogućnostima društveno edukativne platforme za saradničko učenje i komunikaciju i integrisanje programskih opcija u nastavi
Specifični ciljevi programa

Upoznavanje sa mogućnostima i primjenom edukativne društvene mreže Edmodo

Povezivanje nastavnika i učenika putem uključivanja u Edmodo mrežu

Razvoj saradničkog učenja

Prevazilaženje vremenskih i prostornih ograničenja u radu sa učenicima putem umrežavanja i zajedničke saradnje

 

Teme obuhvaćene programom 1. Upoznavanje sa mogućnostima društvene mreže Edmodo
2. Kreiranje nastavničkih naloga
3. Podešavanje korisničkog profila
4. Opcije rada sa postovima
5. Kreiranje i podešavanja grupa i podgrupa
6. Prijavljivanje učenika-otvaranje učeničkih naloga
7. Kreiranje, slanje, ispravljanje i ocjenjivanje zadataka
8. Izrada kvizova
9. Izrada anketa
10. Ažuriranje biblioteke i rad sa folderima
11. Edmodo planer i opcije planiranja
12. Način uključivanja roditelja učenika koji su članovi mreže
13. Mogućnosti povezivanja sa nastavnicima širom svijeta
14. Povezanost mreže sa servisima Google Drive i Tackk (alat za izradu postera)
15. Edmodo u našoj nastavnoj praksi

Cijena po učesniku

(dnevno

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

 

77

 

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote