Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Učionica u oblaku uz Google Apps aplikacije

 

google apps cloud

 

Opšti cilj  programa Upoznavanje nastavnika sa besplatnim aplikacijama G-mail naloga namijenjenih za rad u učionici i predstravljanje načina integrisanja aplikacija u okviru nastavnog procesa 
Specifični ciljevi programa

Osposobljavanje nastavnika za samostalno kreiranje i korišćenje korisničkog Gmail naloga i pristupa Google dodacima

Upoznavanje nastavnika sa Google aplikacijama primjenjivim u nastavi

Sticanje vještina rada sa Google aplikacijama

Osposobljavanje za procjenu i odabir načina primjene Google aplikacija u nastavi

Razvoj saradničkog učenja putem Google aplikacija

Teme obuhvaćene programom

  1. Uvod-pojam "računarstvo u oblaku"; Što je Google Apps?; Komponente Google Apps-a primjenjive u nastavi

  2. Kreiranje Gmail naloga (za učesnike koji ne posjeduju nalog), ažuriranje profila i podešavanje postavki računa i prikaz aplikacija G-mail naloga

  3. Rad sa Google kalendarom (kao službeni školski, razredni, nastavnički kalendar)

  4. Rad na mreži Google +

  5. Skladišteni prostor Google Drive - prikaz i kreiranje, dodavanje i ažuriranje datoteka

 6.Online izrada Word, Power Point i Excel dokumenata

Organizacija, dijeljenje i preuzimanje dokumenata

7. Google Forms i izrada kvizova i anketa

8. Google Earth i Street View-interaktivna virtuelna putovanja

9. Google Translate-brzo i lako prevođenje

10. Google Keep-brze bilješke

11. Google Site i kreiranje web stranice Google nalogom

12. Google SketchUp-modelovanje i 3D prikaz

Cijena po učesniku

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena  online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

97

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote