Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Nastavnički web sajt-pomoćnik u nastavi

 

imagesnws

 

Opšti cilj  programa
Osposobljavanje  nastavnika za izradu obrazovnog web sajta na platformi Wordpress
Specifični ciljevi programa

Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima i ulogama sajta u nastavi

Predstavljanje najčešće korišćenih platformi za izradu obrazovnih portala

Osposobljavanje nastavnika za izradu funkcionalnog sajta za određenu namjenu u nastavi

Kreiranje i ažuriranje vlastitih sajtova polaznika obuke

Teme obuhvaćene

programom

1. Uvod – Uloga web sajta u nastavi; Opšte karakteristike funkcionalnog web sajta

2. Predstavljanje besplatnih platformi za kreiranje obrazovnih portala: Wikispaces, Google Site, Weebly i WordPress

3. Moj prvi sajt-izrada glavne strukture sajta na platformi WordPress

3.1. Planiranje glavne strukture sajta

3.2. Otvaranje naloga i prijavljivanje

3.3. Odabir predloška-dizajna sajta

3.4. Opcije administratorske kontrolne table

3.5. Opšta podešavanja; Ažuriranje profila; Ažuriranje zaglavlja sajta

3.6. Kreiranje stranica

3.7. Dodavanje i uređivanje widgeta

4. Ažuriranje sadržaja stranica sajta

4.1. Unos teksta i fotografija

4.2. Dodavanje datoteka i linkova

4.3. Umetanje YouTube snimaka

4.4. Umetanje HTML koda

4.5. Umetanje prezentacija sa Slide Share servisa

4.6. Umetanje audio zapisa sa SoundCloud servisa

5. Unos blog postova i određivanje kategorije; Arhiva postova

6. Kreiranje i dodavanje ankete

7. Publikovanje, dodatno ažuriranje, dijeljenje i praćenje statistike posjeta sajtu

Cijena po učesniku

(dnevno) 

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -10 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 15 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 4 sedmice - 16 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

 

91

 

 

16 h

 

20 €

online 15 €

quote