Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Moodle servis za e-učenje

 

imagesmoodle

 

 

Opšti cilj  programa
Unapređenje komunikacije i interakcije između nastavnika i učenika, a samim tim i nastavnog procesa, pomoću softverske platforme Moodle.  Implementacija hibridnog učenja u nastavni proces, kao podrška klasičnom obliku nastave.
Specifični ciljevi programa

Osposobljavanje polaznika za implementiranje i korišćenje Moodle platforme s ciljem proširivanja granica tradicionalne nastave. Primjena elektronskih alata za prezentovanje nastavnih sadržaja i procjenu stečenih znanja učenika.

Razvoj profesionalnih znanja nastavnika, podizanje motivacije i stručno osposobljavanje da koriste mogućnosti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u vaspitno-obrazovnom procesu.

Teme obuhvaćene

programom

 

  1. Upoznavanje sa Modle okruženjem
  2. Kreiranje kursa
  3. Blokovi
  4. Izrada sadržaja
  5. Alati za vrednovanje znanja
  6. Rad s polaznicima
  7. Ocjenjivanje i analiza demo kurseva

Cijena po učesniku

(dnevno) 

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -10 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 15 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 4 sedmice - 16 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

 

85

 

 

16 h

 

20 €

online 15 €

quote