Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Geometrijske konstrukcije, matematičke igre i 3D prikazi u GeoGebri

maxresdefault

 

 

Opšti cilj  programa Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima rada u programu GeoGebra i osposobljavanje nastavnika za samostalnu izradu nastavnih materijala programom GeoGebra
Specifični ciljevi programa

Sticanje vještine konstruisanja geometrijskih objekata, izrade matematičkih igara i 3D prikaza programom GeoGebra

Povezivanje algebarskih i grafičkih prikaza matematičkih objekata

Poboljšanje vizuelnih predstavljanja matematičkih objekata

Osposobljavanje nastavnika za realizaciju nastavnih sadržaja putem istraživačke nastave

Teme obuhvaćene

programom

1. O programu GeoGebra i uvodne prezentacije

2. Preuzimanje i instaliranje programa GeoGebre

3. Izbornici: Datoteka, Uređivanje, Pogled, Postavke, Alati, Prozor, Pomoć i rad sa izbornicima

4. Rad sa alatnom trakom

5. Osnovne geometrijske konstrukcije

6. Složene geometrijske konstrukcije

7. Traka za unos

8. Rad sa klizačima (klizač i duž, klizač i kružnica, klizač i ugao)

9. Matematičke igre u GeoGebri

9. Alati 3D grafičkog prikaza

10. Skladišta materijala i GeoGebrine web zajednice
 Cijena po učesniku (dnevno)   Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.
Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 15 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 12 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 4 sedmice - 16 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

49

12 h

 

30 €

online 20 €

quote