Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Izrada kvizova i asocijacija u Power Point programu

 

powerpoint templates b

 

Opšti cilj  programa
Upoznati nastavnike sa načinima izrade raznih vrsta kvizova i asocijacija u Power Point programu
Specifični ciljevi programa

Upoznavanje nastavnika sa osnovama rada u Power Point programu
Osposobljavanje nastavnika za samostalnu izradu kvizova u Power Point programu
Osposobljavanje nastavnika za samostalnu izradu asocijacija u Power Point programu
Stvaranje online baze interaktivnih kvizova i asocijacija za potrebe nastave 

Teme obuhvaćene

programom

 1.  Uvod-funkcionalnost integracije interaktivnih kvizova i asocijacija u nastavi

  2. Osnove rada u Power Point programu (pokretanje programa, rad sa slajdovima, rad sa tekstom, slikama, tabelama, grafičkim objektima, umetanje poveznica-linkova i animacijskih efekata objekata i spremanje prezentacije u raznim formatima)

  3. Izrada kviza u Power Point-u

  3.1. Uvod-preporuke za odabir vrste kviza

  3.2. Kreiranje slajdova sa pitanjima, slajda za potvrdu tačnih odgovora i slajda za ukazivanje na netačne odgovore

  3.3. Umetanje hiperveza

  4. Izrada asocijacija u Power Point-u

  4.1. Kreiranje šeme asocijacije pomoću tabela

  4.2. Kreiranje šeme asocijacije umetanjem grafičkih objekata

  4.3. Asocijacije u formatu mozaika pozadinske slike

  5. Analiza radova polaznika seminara

Cijena po učesniku

(dnevno) 

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -10 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 15 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 4 sedmice - 16 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

 

81

 

 

16 h

 

20 €

online 15 €

 quote