Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 

Uspješno pripremljen čas

 teacher leader1

 

Opšti cilj  programa Jačanje stručnih kompetencija nastavnika u povećanju kvaliteta nastave kroz kvalitetno pripremanje i evaluaciju nastavnog časa.
Specifični ciljevi programa

*Ovladavanje tehnikama izbora metoda u odnosu na ishode učenja; upoznavanje sa savremenim metodama rada i učenja. Proširivanje znanja o novim shvatanjima motivacije. Osnaživanje za planiranje i primjenu različitih motivacionih tehnika. Obuka nastavnika za izradu individualne pripreme/scenarija za čas, praćenje i vrednovanje časa.

Teme obuhvaćene programom

  1. Raznovrsnost nastavnih metoda kao preduslov efikasnosti rada na času;
  2. Motivacija učenika za učenje;
  3. Pisanje pripreme za čas;
  4. Praćenje i vrednovanje školskog časa; 

Cijena po učesniku

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -15 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena  online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 10 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dana - 8 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 2 sedmice - 8 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

282

 

8 h

 

15 €

online 10 €

quote