Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Uz pomoć mapa uma do  funkcionalnijih znanja

 

mu

 

Opšti cilj  programa
Unapređivanje procesa učenja i osavremenjavanje nastavnog procesa uz pomoć  umnih (mentalnih ili kognitivnih) mapa.
Specifični ciljevi programa

Osposobljavanje polaznika za kreiranje umnih mapa i upotrebu stečenih znanja u radu sa učenicima.
Podsticanje kreativnog stvaranja nastavnika i učenika u cilju sticanja funkcionalnih znanja.

Teme obuhvaćene

programom

  1. Značaj i karakteristike mapa uma
  2. Upotreba mapa uma u nastavnom procesu
  3. Zakonitosti crtanja umnih mapa
  4. Crtanje mapa uma na papiru
  5. Kompjuterska izrada mapa uma - on line alati
  6. Analiza radova polaznika seminara

Cijena po učesniku

(dnevno) 

Cijena seminara organizovanog putem neposredne obuke (uživo) -10 eura dan (u cijenu nijesu uračunati troškovi ručka i osvježenja). Minimalan broj polaznika - 20.

Cijena kompletnog online seminara organizovanog putem Moodle platforme je 15 eura.

 

Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online  platforme je 4 sedmice - 16 sati.

 

Seminar akreditovan

pod rednim brojem

Trajanje seminara

Cijena seminara

PRIJAVA

 

283

 

16 h

20 €

online 15 €

quote