Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

 5970639

8864237

2598023

1694240 

VEBINAR (eng. webinar - web based seminar) ili seminar putem interneta, predstavlja jeftin i jednostavan način profesionalnog usavršavanja. Prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se prenosi Internetom u realnom vremenu, a uključuje video, audio i tekstualnu komunikaciju između učesnika, su nov i po mnogo čemu revolucionaran način edukacije.
Glavna odlika webinara je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentarisanja informacije što omogućava interakciju između predavača i učesnika, koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija. 
Kao i kada je riječ o seminarima, održavanje webinara zahtijeva planiranje, promociju, realizaciju i povratnu informaciju. 
Članove našeg kluba obavještavamo blagovremeno, dostavljajući podatke o zakazanim vebinarima u našim digitalnim učionicama, u kojima dobijamo i povratne informacije.
Za realizaciju vebinara potrebno je odabrati odgovarajući softver, a mi smo se odlučili za  Zoom.